Концерт од уметници од МБУЦ

Новогодишен концерт во ЈУДГОЦ „13 Ноември". Благодарност до младите уметници од МБУЦ и прфесорките Дирона Соколовска и Викица Костовска Пенова.