Во светот на децата

На ден 10.02.2020г. Понеделник се реализираше посета на советувалиштето “Во светот на децата", во градинката 13 Ноември - Матичен објект. Посетата беше реализирана од страна на претставник на Уницеф и Child protection officer. Поводот за оваа средба е вклучување на нашата градинка во Mellow програмата за вешто родителство, во која учествуваат двајца претставници од стручната служба на градинката, Социјалниот работник и специјалниот едукатор-рехабилитатор кои ќе бидат едни од првите спроведувачи на оваа програма.