Посета на Уницеф

На 12.02.2020 година во објектот Матичен беше реализирана посета од страна на Канцаларијата на УНИЦЕФ во Скопје. Целта на посетата беше следење на текот на активностите и имплементација на дел од стратегиите и техниките за социоемоционално учење од  програмата „Основи на социјална кохезија и културен дијалог“.