Децата глумат

Во рамките на темата: “Децата глумат” од групата: “Мечиња “(5-6год.), од Матичниот објект се релизираа повеќе јазични и драмски активности. Поради динамичната содржина во драмските активности кои ги покажуваат случките и настаните од детскиот свет и светот на приказните во нив учествуваа сите деца. Активноста беше претставена во вид на игра, а играта е нивна основна активност.