ИСТРАЖУВАМЕ - ОТКРИВАМЕ

Децата во објектот Јасмин од групите: "Пеперутки", "Срнички" и "Пчелички" од 4 до 5 години учествуваа во повеќе ликовни истражувачки игри. Сликаа мокро на мокро, печатеа со балони и темперни бои и гребеа на густа боја. Децата уживаа, истражуваа и ги откриваа своите креативни способности.