Театар на сенки

На ден 21.02.2020 година во објектот „Парк“ се реализираше театар на сенки, насловен како: „Гулабот и пчелата“.

Дел од воспитниот кадар кој учествуваше во реализација на оваа театрска претстава, успеа на многу реален и забавен начин да ги претсави главните ликови од приказната. Преку истражувачките игри за рефлектирање на светлината од сијалицата врз апликациите и создавање на сенки од истите, децата со големо внимание ја следеа претставата.

Пораката беше следна: „Пријателството е најважно нешто во животот на луѓето и дека единствен начин да имаш пријатели е да бидеш пријател!“