Нашите мали научници истражуваат

Малите научници, децата од објектот „Парк“ имаа можност да си играат и истражуваат со одлична едукативна играчка. Тие со помош на микроскоп, влегоа во еден потполно друг свет, свет на микроорганизмите. Тоа што го видоа под микроскоп, децата подоцна го нацртаа на таблата...