Кокичето на брегот

Децата од објектот „Јасмин", ја следеа куклената претстава - "Кокичето на брегот", реализирана од воспитниот кадар. Инспирирани од претставата децата од групата „Срнички“ изработија кокичиња со апликација на готови форми од  хартија.