Куклена претстава Волшебниот збор

На ден 26.02.2020 година во објектот „Парк“ од страна на воспитниот кадар се реализираше кулениот театар: „Волшебниот збор“. Децата од од сите воспитни групи со внимание ја следеа претставата.

Кучето Шарко кој ја имаше најтешката улога, ги научи сите кукли и децата дека волшебниот збор: „ТЕ МОЛАМ“, кој железни порти отвара.