РАСЦВЕТАНИ ДРВЈА И ВО НАШИТЕ ДОМОВИ

Како дел од нашата акција, „Ајде да учиме дома“, а во пресрет на пролетта децата од групата „Пчелки“, од објектот „Парк“ заедно со своите родители изработија расцветани дрвја.
Им благодариме на оние кои ги споделија нивните фотографии. Децата од нивните учителки добија уште една задача, да ја научат следната стихотворба.
 
Пролетта во мојот дом
 
На дрвото цветчиња има,
заминла  баба Зима.
Лутото ветре веќе го нема,
пролетта убава приказна ни спрема.
 
Но сега не е во шема,
да шеташ и во парк да играш,
- затоа дома седи,
здравјето најмногу вреди!
                                          
Подготвил воспитувач:
Снежана Цветковска