ЕКОЛОГИЈА

Децата од групата "Бубамара", на возраст од 5 - 6 години, во објектот "Јасмин", иако седат дома, имаа домашна задача да размислуваат и да цртаат цртежи на тема: „Да ја промениме природата". Мотивирани од нивните цртежи, раскажуваат кои се загадувачите на природата и како да ја сочуваат здрава и чиста околината. Потоа, дома со своите родители ја изиграа говорната игра - Дополни ја реченицата, на тема: "Екологија".
Подготвил вопитувач:
Александра Миладинова