ИГРАМЕ КРЕИРАМЕ - ЗЕЛЕНЧУК ОД ПЛАСТЕЛИН

Бубамарите вредни, од објектот „Парк“, дома си седат
и безброј активности со родителите си редат.
Разновиден зеленчук прават од пластелин,
црвен домат, морков и еден патлиџан син.
Зеленчук треба да се јаде, свеж и сварен секој ден,
за да бидеш дете силен и јак како дрен!
Изготвил воспитувач:
Адријана Станков