СЕМЕЈСТВОТО ПРЕД СЕ

Социјалната дистанца за децата воопшто не е лесна, но со мала жртва од страна на родителите, може да ги контролирате активностите и однесувањата на децата и да ја обезбедите саканата здравствена превенција. Еве неколку начини со кои можете да практикувате социјална дистанца и да го одржите чувството на „нормалност“ во животот како и во секој вообичаен ден.
Предлог активност:
Разгледувајте слики од вашата младост или кога вие сте биле деца. Споредете ги сликите кога вие сте биле бебиња и кога вашите деца биле бебиња. Искористете ги книгите Радосници. Разговарајте за заедничките и слични моменти кои сте ги доживеале во детството. На тој начин ја обезбедувате сигурноста на детето и го потикнувате да размислува за себе.
Семејството пред се.Седи дома и уживај покрај најблиските.Сакај се, грижи се за себе и твоите најсакани. 
Изготвил
Социјален работник Марија Стојчевска