БИДИ КУЛ - УЧИ ОД ДОМА

Со цел и нашата група да се приклучи во акицијата – Биди кул учи од дома, децата од групата „Пчелички“ од објектот Кукушка, благодарение на нивите родители ни овозможија да видиме како тие учат, иако не одат во градинка. Учат од дома.
Со цел да ја предизивикаме природата да ни го врати сонцето, децата ги направија расцутените дрвја и не потсетија како всушност треба да изгледа вистинската пролет.
Изготвил воспитувач:
Бојана Алексоска