ПРОЛЕТНА СЛИКА

Со пристигнувањето на пролетта се разбуди природата. Активноста на тема: „Пролетна слика“ беше реализирана во домашни услови. Соработувавме со родителите и децата од групата „Пчелички“ (5-6 години), од објектот „Јасмин“. Децата според насокоите кои им беа дадени на родителите, сликаа со четка, темперни и водени бои. На тој начин тие ги изразуваа своите чувства, емоции и креации, што може да се види од нивните изработки.
Подготвил воспитувач,
Лилјана Црвенкоска