ИНСЕКТИТЕ ВО ПРОЛЕТ

Група „Верверичи - објект „Јасмин“ (возрасна група од 5 до 6 години)
За да ги запознаат децата пролетните инсекти што живеат на нашите простори: пчела, пеперутка, бубамара, штурец, оса, бумбар, мравка и други, на родителите им беше предложено да им го прочитаат текстот: „Пролет во ливадата„. Потоа според сликите од инсектите што им ги пративме, започнуваат разговор за инсектите. Ги именуваат, го опишуваат нивниот изглед: тело, глава, крила, нозе, зошто им сужат и сл. Разговараат за значењето на инсектите за живиот свет во природата, како ги опрашуваат цвеќињата и како учествуваат во процесот на размножување на растителниот свет. По разговорот децата нацртаа инсекти во ливадата.
Подготвилавоспитувач
Васка Јовановска