ВРЕДНАТА ПЧЕЛА

Објект „Јасмин,“- група „Цветчиња“ (2-3 години)
Запознавање со инсектот – пчела
Именувајте, набљудувајте и опишувајте ги карактеристиките на живиот свет.
Разговарајте по слики, илустрации и опишувајте ги пчелите, како изгледаат, што собираатод цвеќињата, како го прават медот, кој сака најмногу да јаде мед, како го употребуваме (го ставаме во млеко, чај, го мачкаме на палачинки). Како чичкото пчелар земал дел од медот и го пакувал во тегли.
Вкусниот мед го јадат дечињата мали за да бидат големи и здрави. 
На крај изработете пчела од понудените примери и материјалите.
Подготвил воспитувач:
Дајана М. Костова