ЈАГОДИ И ЦРЕШИ

Сезоната на јагодите и црешите само што почна, а децата од групата „Пчелички“ (2-3 години), од Матичниот објект веднаш направија убави изработки. Боеа, моделираа, цртаа...
Јагодата црвена со срцевидна форма украсена со мало зелено ливче. Неверојатно привлечна и исто толку вкусна, а и црешите се вкусни кога се зрели и ги има црвени и бели.
Подготвил воспитувач:
Емилија Каровска