СООБРАЌАЈОТ ВО НАШЕТО СКОПЈЕ

На првите цртежи, изработки, творби, на своите дечиња, родителите само се смешкаат и им климаат со главата без да разберат дека ако малку подобро ги проучат можат да го откријат детскиот карактер, потребите и чувствата.
Затоа родители, на овие уметнички дела и нашите мали уметници, дајте им големо значење и уште поголемо поддршка.
Овој пат твориме на тема „Сообраќајот во нашето најубаво Скопје“. Со помош и подршка на нашите родители децата од градинката „13 Ноември“ – Општина Центар, објект Кукушка, група „Пчелички“, возраст од 2-4 години направија прекрасни творби, изработки и макети, а мене ме направиа горда учителка на овие прекрасни деца.
Изготвил воспитувач:
Бојана Алексоска