За Нас

Во своето 60 годишно постоење, преку примарната грижа за многу генерации, Градинката се здоби со значајно место во воспитувањето на децата од пред училишна возраст. Низ неа минуваа најмладите скопјани кои денес, по многу години, се вклучени во општествениот живот. Најголемо признание и радост за Градинката е укажаната доверба од страна на родителите кои ни ги доверуваат своите деца. Успешната работа е одраз на педагошката поставеност во севкупната дејност на Градинката.Во неа се се одвива според најсовремените принципи за целосно воспитување на децата.