Објект - Парк

Објект - Парк
ул. Васко Карајанов бр. 3, Скопје
Телефон: 02/ 3163 865
Проектиран капацитет: 140 деца
Опфатени деца - Јасли: 8
Опфатени деца - градинка: 238
Вкупно: 246 деца