БАРАЊЕ ЗА УПИС

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО Ј.У.Д.Г. ОЦ 13 НОЕМВРИ
Дата на раѓање: *
Пол: *
Наведете пол на детето
Детето живее во семејство:
Статус на вработеност на таткото:
Статус на вработеност на мајката:
Дали вашето дете за прв пат се запишува во оваа Детска Установа:
Ако ДА, наведето го името на установата и општината:
Барање за упис во објект:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
8 + 0 =
Антиспам заштита