БЛАГОДАРНОСТ ЗА БУБАМАРИТЕ

Бубамари наши големи и мали,

на нас градинката ќе ни фали...