КАС часови Парк

Последната активност за оваа година од КАС проект во соработка со ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“

На 27.12.2019 учениците од паралелките за Меѓународна матура ја реализираа последната активност за оваа година од нивниот КАС проект во соработка со ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“. Тие пред децата од објектот „Парк“ одиграа театарска претстава и потоа учествуваа во нивните ликовни активности