Да сум силен, да сум здрав-здрава храна јадам јас од 2-3 години

Активноста може да ја погледнете на следниот линк: