БАРАЊЕ ЗА УПИС/ИСПИС

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС/ИСПИС НА ДЕЦА
 
Почитувани родители, како една од превентивните мерки за заштита на здравјето, и овозможување на безконтактна административна услуга, нашата градинка ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“ – Скопје воведува нова постапка за електронско поднесување на барања за:
  • електронско барање за упис (аплицирање) за нови деца во нашата установа;
  • отпишување на деца кои во моментот се запишани;
  • Издавање на потврди и други документи поврзани со престојот на децата.
 
Откако нашата институцијата ќе го добиe барање, по проверката на податоците ќе го контактира барателот телефонски.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Потврда од матичен лекар симната од Веб-страната, а пополнета од матичниот лекар на детето.
 
2. Фотокопија од здравствена книшка на детето (првата страна и вакциналниот статус на детето).
3. Досие на дете – да се испечати и да се донесе со сите останати документи.
 
4. Пријава за упис

Уплатите се вршат на образец ПП50.

Документација потребно е да ја доставите уредно пополнета и комплетирана во договорен термин во Матичниот објект кај социјалниот работник.
Приемни денови кај социјалниот работник вторник и четврток од 9-12 часот
За подетални информации јавете се на телефон 072 253 190
Ви благодариме.