Сертификат за животна средина

Во пресрет на денот на екологија со задоволство објавуваме дека нашата установа се стекна со СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, доделен од Здружението за истражување, анализа, стандардизација и сертификација ИАСС, кое според претходно спроведена анализа на нашата установа како организација заклучи дека ги исполнува принципите во работењето согласно IASS Env. C 2021-2023 соодветно определените критериуми.